cấu hình firewall sophos

Cấu hình Firewall Sophos Step by Step

Cấu hình Firewall Sophos XG Step by Step. Firewall Sophos Bước 1: Cài đặt IP và đấu nối thiết bị bị Khi nhận mới firewall về, dùng một dây mạng, 1 đầu gắn vào cổng LAN 1 của Sophos một đầu gắn vào máy tính dùng để cấu hình. Nhớ...

Xem chi tiết