Giải pháp quản lý dữ liệu nhân viên

Giải pháp quản lý dữ liệu nhân viên trong doanh nghiệp.

Giải pháp quản lý dữ liệu làm việc của nhân viên: hiệu quả – an toàn – tập trung- bảo mật

Ngay nay 100% doanh nghiệp đều sử dụng máy tính cho nhân viên làm việc, dữ liệu được tạo ra bằng những file PDF, Excel, words… và những file dữ liệu của những phần mềm thiết kế chuyên dụng. Dữ liệu làm việc của nhân viên được tạo ra trong quá trình làm việc cho công ty là tài sản của công ty và thuộc sở hữu của doanh nghiệp.

Vậy làm sao để quản lý dữ liệu làm việc của nhân viên hiệu quả ??

Trong thực tế LAD đi triển khai giải pháp cho doanh nghiệp, chúng tối gặp nhiều rất nhiều trường hợp nhân viên nghỉ việc hoặc sắp nghỉ việc cố tình xóa dữ liệu hoặc sao chép dữ liệu mang ra ngoài hoặc mang sang công ty khác. Những dữ liệu đó rất quan trọng đối với công ty và liên quan tới thiết kế sản phẩm hay những file mang công thức hóa học được nghiên cứu. Vì thế doanh nghiệp cần có giải pháp về quản lý dữ liệu làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp của mình nhằm hạn chế những rui ro có thể xẩy ra như:

 • Khi nhân viên nghỉ việc, công ty không biết dữ liệu làm việc của nhân viên đó được lưu ở đâu?
 • Dữ liệu làm việc có bị xóa hay không?
 • Nhân viên mới vào thay làm sao để tiếp nhận được dữ liệu của người cũ hiệu quả.?
 • Hệ thống dữ liệu làm việc của nhân viên có được sao lưu hàng ngày không?
 • Làm sao để theo dõi và quản lý được toàn bộ dữ liệu tạo ra của nhân viên trong công ty?

Rất nhiều yêu cầu quản lý dữ cần có tùy thuộc vào việc của lý của mỗi doanh nghiệp. LAD là đơn vị triển khai giải pháp quản lý dữ liệu làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp hơn 10 năm nay. Giải pháp chúng tôi mang lại hiệu quả như sau:

 • Quản lý dữ liệu làm việc của nhân viên 1 cách tập trung
 • Phân quyền truy cập rõ ràng và chi tiết cho từng tài khoản người dùng, nhóm người dùng
 • Sao lưu dữ liệu theo lịch trình tự động.
 • Phục hồi dữ liệu nhanh chóng khi bị xóa hay bị hư hỏng do virus.
 • Kết nối và sử dụng dữ liệu trên hệ thống tập trung mọi lúc mọi nơi.
 • Được kiểm soát kỹ càng trong việc sử dụng dữ liệu.

Giải pháp quản lý dữ liệu nhân viên là một yếu tố cần thiết cho doanh nghiệp. Để hiệu rõ hơn về giải pháp cũng như hiệu quả mang lại.Hãy liên hệ với LAD để được tư vấn thêm về giải pháp.