Giải pháp File Server-DFS

File Server

Giải pháp file server, file server là một thành phần trong doanh nghiệp hiện nay, dù là doanh nghiệp lớn vừa hay là nhỏ đều cần đến hệ thống file server.

 1. File server là hệ thống server quản lý toàn bộ dữ liệu làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp nhằm mục đích quản lý tập trung dữ liệu làm việc của nhân viên.
 2. kiểm soát dữ liệu làm việc của nhân viên một cách chặt chẽ, giám sát và phân quyền dữ liệu rõ ràng tránh thất thoát dữ liệu hoặc bị người khác sự dụng dữ liệu ngoài mục đích và thẩm quyền.
 3. Chia sẻ dữ liệu giữa các nhân viên với nhau một cách dễ dàng
 4. Dữ liệu được sắp xếp quản lý một cách có logic, có tổ chức
 5. Dễ tìm kiếm dữ liệu khi cần
 6. Cấp trên quản lý được dữ liệu làm việc của nhân viên mình
 7. Phân quyền truy cập và sử dụng dữ liệu chặt chẽ, đảm bảo bảo mật thông tin dữ liệu trong công ty.
 8. Dữ liệu được sao lưu thường xuyên
 9. Khi mất máy tính hoặc hư hỏng máy tính thì dữ liệu không bị mất
 10. Khi máy tính nhân viên hỏng thì không cần mất thời gian để copy dữ liệu từ máy tính học qua mà chỉ cần kết nối với Server là có thể sử dụng dữ liệu bình thường.
 11. Phục hồi dữ liệu dễ dàng khi cần thiết
 12. Theo dõi được việc sử dụng dữ liệu của nhân viên

Khi sử dụng giải pháp File Sharing Server bạn sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề trên, đây là một hệ thống vừa chia sẻ dữ liệu những cũng vừa đảm bảo được tính an toàn và bảo mật dữ liệu.

Hệ thống File Sharing Server cho phép quản lý:

Home Folder: là nơi làm việc của từng nhân viên, nhân viên khác không có quyền truy cập vào nơi này ngoài trừ xếp yêu cầu truy xuất.

Department Folder: là nơi chia sẻ dữ liệu của các nhân viên trong cùng một phòng ban với nhau, mà nhân viên ở phòng ban khác không thể nào vào được

Public Folder: là nơi chia sẻ dữ liệu của tất cả các nhân viên trong công ty với nhau, không kể phòng ban nào. các thông báo, form mẫu,….

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ