Dock coin là gì

Dock coin là gì | Một ý tưởng tốt nhưng đi sai hướng

Dock là một dự án Blockchain được bắt đầu phát triển (ICO) từ năm 2018 bởi một team  với CEO là Nick Lambert. Dock là một giao thức lưu trữ và trao đổi dữ liệu dựa trên công nghệ blockchain nhằm mục đích lưu trữu và trao đổi dữ liệu người dùng như thông tin kinh nghiệp nghề nghiệp, các chứng chỉ nghề nghiệp, thông tin dữ liệu về sức khỏe người dùng, thông tin về hàng hóa trong chuỗi cung ứng supply chain. Dock tích hợp trải nghiệm trên nền tảng web 3.0 cho phép người dùng dễ dàng quản lý và trao đổi dữ liệu.

Dock coin la gi
CEO của Dock io

1. Dock giải quyết vấn đề gì?

  • Toàn quyền quản lý và toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân: Người dùng sẽ tự đưa dữ liệu lên blockchain thông qua nền tảng Dock từ đó toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình cũng như quản lý việc trao đổi dữ liệu cá nhân như việc làm, chứng chỉ nghề nghiệp, thông tin về sức khỏe
  • Truy cập dữ liệu cá nhân tức thì: Thông qua nền tảng dock, người dùng có thể truy cập dữ liệu cá nhân tức thì với công nghệ nhận dạng khuôn mặt và key mã hóa dữ liệu.
  • Dock cho phép các nhà phát triên nền tảng như: Các nền tảng việc làm, mạng xã hội, các trường đại học, các trung tâm cấp chứng chỉ nghề nghiệp, các bệnh viện… có thể kết nối vào dữ liệu người dùng thông qua Dock io để cập nhật dữ liệu với sự cho phép của chủ sở hữu là người dùng.
  • Dock lưu trữ các thông tin hàng hoá trong chuỗi supplychain: Không chỉ dữ liệu người dùng, dock còn tích hợp để lưu trữ và truy xuất dữ liệu liên quan đến các thông tin về hàng hóa, nguồn gốc hàng hóa và quá trình thay đổi dữ liệu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

2. Các tính năng của Dock

  • Quản lý dữ liệu cá nhân một cách tập trung
  • Ứng dụng công nghệ Web3.0 cho phép người dùng truy cập ngay trên điện thoại của mình.
  • Quản lý và lưu trữ thông tin hàng hóa trong chuối cung ứng
  • Tích hợp ví điện tử để lưu trữ đồng dock
  • Dễ dàng trao đổi dữ liệu thông qua chain dock io

3. Tiềm năng của dự án Dock

Xét về ý nghĩa và mục đích của Dock thì đây là một dự án khá tốt. Tuy nhiên team và sản phẩm tới thời điểm hiện tại có vẻ như đang đi lạc hướng. Thay vì phát triển sản phẩm để đưa vào đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng thì họ lại đi xây dựng một chain riêng gọi là dock chain. Ban thân dock chain lại không giải quyết được vấn đề blockchain hiện nay đó là tốc độ giao dịch và phí giao dịch. Vậy họ phát triển ra một chain riêng để làm gì? việc phát triển một chain riêng như vậy tốn nhiều thời gian và làm cho việc khó khăn tiếp cận nền tảng của họ hơn. Vì lập trình viên phải đi học ngôn ngữ và cấu trúc lập trình của họ. Hiện nay, Binance chian và  Ether Chain đã quá nổi tiếng và phố biến trong lập trình blockchain, việc phát triển một chain riêng như vậy bắt các lập trình viên phải đi học thêm cấu trúc của Dock nữa trong khi họ không phổ biến và không được dùng rộng rãi như Ether. Vì vậy tới thời điểm hiện tại thì sản phẩm không được người dùng đón nhận. Sau 4 năm kể từ lúc ICO năm 2018 thì giá của Dock tới tháng 10 năm 2021 còn thấp hơn rất nhiều giá ICO. Những nhà đầu tư hầu là như lơ là dự án này.