Dịch vụ IT tháng

Gói dịch vụ IT theo tháng.

Dịch vụ IT theo tháng là gói dịch vụ bán chuyên nghiệp trong gói dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ IT theo tháng nó cung giống như gói dịch vụ thuê IT, tuy nhiên gói dịch vụ IT theo tháng là hình thức hỗ trợ từ xa là chủ yếu. Dịch vụ IT theo tháng nhằm mực đích giảm chi phí IT thấp nhất cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo được tính liên tục của hệ thống máy tính.  Dịch vụ IT theo tháng quý khách hàng có thể lựa chọn trong trường hợp sau:

 • Sử dụng gói dịch vụ này với doanh nghiệp có số lượng máy tính dưới 30 máy tính.
 • Hệ thống công nghệ thông tin không quá phức tạp và không đòi hỏi liên tục.
 • Chi phí thuê dịch vụ rất thấp so với việc đi tuyển nhân viên.

Dịch vụ IT theo tháng sẽ xử lý tất cả các sự cố trong hệ thống của doanh nghiệp với các công việc sau:

 1. Quản lý các máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong doanh nghiệp khách hàng.
 2. Cài đặt máy tính, máy in, máy fax, wifi và các thiết bị mạng khác.
 3. cài đặt hệ điều hành và các phần mềm office trên máy tính phục vụ cho công việc của nhân viên.
 4. Xử lý các lỗi liên quan tới máy tính và các phần mềm cài đặt trên máy tính.
 5. Kiểm tra đình kỳ máy tháng hàng tuần hoặc hàng tháng.
 6. Tư vấn mua các thiết bị phần cứng máy tính, máy in và các thiết bị công nghệ thông tin khác.
 7. Tư vấn xây dựng máy chủ hoặc quản lý dữ liệu máy chủ nếu doanh nghiệp có nhu cầu.
 8. Tư vấn và cài đặt các hệ thống backup dữ liệu và hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi có nhu cầu.
 9. Tư vấn triển khai các hệ thống tường lửa, mua server và xây dựng server nếu có nhu cầu.
 10. Phân quyền dữ liệu trên máy chủ file server
 11. Training nhân viên về sử dụng máy tính cũng như các vấn đề khác trong hệ thông CNTT

Như vậy với dịch vụ IT theo tháng, quý khách hàng vẫn đảm bảo được tính liên tục của hệ thống máy tính trong doanh nghiệp mà lại giảm được chi phí cho vấn đề IT trong doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.