Chúng tôi là ai?

Công ty chúng tôi tiền thân là công ty giải pháp hệ thống và phần mềm được thành lập năm 2012 và đến năm 2015 thì được tách riêng thành Công Ty Dịch, chuyên cung cấp giải pháp tổng thể về hệ thống công nghệ thông tin bao gồm: Hệ thống máy chủ, hệ thống mạng doanh nghiệp, hệ thống wifi, hệ thống quản lý dữ liệu và dịch vụ IT hỗ trợ. Chung tôi luôn mong muốn cung cung cấp một dịch vụ công nghệ thông tin tốt nhất hiệu quả nhất và chi phí thấp nhất cho khách hàng.

TIN TỨC

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG